Flytta mellan fälten med tabtangenten
Samband påslag bruttovinst      
       
Alla belopp exklusive moms  
gula fält kan ifyllas blå fält är låsta  
inköp kr.  
påslag i kr.  
försäljning  i kr.  
 
bruttovinst kr.  
lika med påslag  
 
bruttovinst procent procent av försäljningen
 
några vanliga påslag inkl moms ex moms  
vin inköp 75cl 50  
vin påslag 100  
vin försäljning 150  
 
sprit inköp per cl 4 3  
sprit påslag per cl 16 12  
sprit försäljning per cl 20 15  
 
inköp starköl fat per 45cl glas 16 12,8  
starköl påslag 23 18,4  
starköl försäljning 45 cl glas 39 31,2  
 
mat 30 24  
mat påslag 30 24  
mat försäljning 60 48