Konsult AB

 

   
Tjänster                                                                                                                            

Vi tillhandahåller bl.a.följande tjänster:

- Redovisning
- Revision
- Löneredovisning
- Deklarationer
-
Företagsjuridik spec. skatt
   och avtalsrätt

- Tillståndsärenden, Licenser

- Analyser
- Rapporter ex

      Bruttovinstberäkning
      Kontantberäkning
      Skatteberäkning
      Resultatberäkning med       skatteanalys
      Balans & resultaträkning
      Momsrapport
      Lönerapport

 

 

 

 
                                                                                                                           Auktoriserad redovisningskonsult